chia sẻ kinh nghiệm du lịch

Thông tin

Chính sách nội dung Loa Phuong website

T

ất cả các nội dung, hình ảnh và tài liệu ở Website LoaPhuong.com (Loa Phuong) yêu cầu:

- KHÔNG  gửi các bài có nội dung vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

- KHÔNG gửi gửi các nội dung văn hoá phẩm bạo lực, đồi trụy, gây hận thù, chia rẽ các cộng đồng dân tộc, tôn giáo, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam và các tin đồn thất thiệt, có hại cho cộng đồng.

- KHÔNG liên quan đến chính trị, tôn giáo.

- KHÔNG gửi các nội dung (bài viết, hình ảnh, âm thanh, video,...) liên quan đến đồi truỵ, khoả thân, 18+. Trường hợp ảnh Nude art do tác giả tự chụp hoặc hoặc các tư liệu khoa học, giáo dục đặc biệt cần phải được BQT duyệt trước khi đăng.

- KHÔNG đả kích lẫn nhau, xưng hô có tính xúc phạm các thành viên khác.
 
- Loa Phuong bảo đảm quyền bí mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

- Nội dung trên Loa Phuong được cung cấp bởi các thành viên. Bạn chịu trách nhiệm về thông tin đăng nhập của bạn và cho tất cả các nội dung mà bạn đăng. Bạn không thể gửi bất kỳ nội dung bất hợp pháp hoặc có hại, và phải tuân theo quy tắc trên.
Loa Phuong không thể duyệt tất cả nội dung được đăng tải bởi các thành viên, Loa Phuong không chịu trách nhiệm về nội dung được đăng tải bởi các thành viên.

- Việc không tuân thủ có thể dẫn đến chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản mà không cần cảnh báo.

BQT

 

Thông tin khác