chia sẻ kinh nghiệm du lịch

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

the line

Bước 1: Đăng ký tài khoản

- Nếu bạn chưa có tài khoản bạn vui lòng làm theo hướng đãn

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

-  Nhập thông tin về tài khoản

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

- Kết quả hiển thị 

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

Bước 2: Đăng nhập tài khoản của bạn

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

Nhập thông tin tài khoản của bạn theo hình sau:

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

Bước 3: Đăng bài viết của bạn

- Click link để hiển thị form đăng bài

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

Nhập các thông tin về bài viêt theo hình dưới đây

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

- Màn hình hiển thị kết quả đăng bài viết

Hướng đẫn đăng ký, đăng nhập và đăng bài viết

Bước 3: Kiểm tra bài viết bằn cách truy cập chuyên mục mà bạn đã chọn

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với Ban Quản Trị
Xin cảm ơn

Gửi lời bình luận

Đừng ngại chia sẻ những cảm xúc!! Bình luận của bạn sẽ giúp mọi người có nhiều góc nhìn về vấn đề trên

Viết bình luận mới